Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 PLN

ikonka
Tytuł zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych i materiałów eksploatacyjnych do analizatora INDIKO PLUS
ikonka
Tytuł zamówienia: Utrzymane czystości pomieszczeń w przychodniach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi