Zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000,00 PLN

ikonka
Tytuł zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi 
ikonka
Tytuł zamówienia: Sukcesywna dostawa ciekłego azotu do celów medycznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi
ikonka
Tytuł zamówienia: Sukcesywna dostawa asortymentu laboratoryjnego - zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi
ikonka
Tytuł zamówienia: Sukcesywna dostawa leków, asortymentu stomatologicznego i pasków testowych do glukometru dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi
ikonka
Tytuł zamówienia: Sukcesywna dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych, pasków testowych do pomiaru profilu lipidowego i elektrod do badań diagnostycznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi
ikonka
Tytuł zamówienia: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez Zamawiającego
ikonka
Tytuł zamówienia: Samochodowy transport sanitarny i dostawczy  dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Leczniczego w Łodzi
ikonka
Tytuł zamówienia: Usługa polegająca na badaniu  rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Leczniczego w Łodzi
ikonka
Tytuł zamówienia: Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi
ikonka
Tytuł zamówienia: Usługa polegająca na badaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Leczniczego w Łodzi