Sukcesywna dostawa  materiałów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych, pasków testowych do pomiaru profilu lipidowego i elektrod do badań diagnostycznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi