Ikonka

Ogłoszenia o konkursach

Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie konkursu na lekarza specjalistę/w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii w ramach kontraktu z NFZ w obszarze działalności WOMP CP-L w Łodzi
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu Załączniki do SWKO
Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie konkursu na lekarza specjalistę/w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii w ramach kontraktu z NFZ w obszarze działalności WOMP CP-L w Łodzi
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu Załączniki do SWKO
Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie na lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii w ramach kontraktu NFZ w obszarze działalności WOMP CP-L w Łodzi
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami
Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie konkursu na lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w ramach kontraktu NFZ
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami
Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie Konkursu Na Świadczenia Zdrowotne W Zakresie Lekarza POZ w ramach kontraktu z NFZ
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami Wynik konkursu Załącznik
Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub onkologicznej w poradni chirurgicznej w ramach kontraktu z NFZ
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami Wynik konkursu Załącznik
Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie konkursu w zakresie lekarza POZ w ramach kontraktu z NFZ
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami Wynik konkursu Załącznik
Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie: wykonywania badań USG metodą Dopplera
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami Wynik konkursu Załącznik
Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań USG naczyń krwionośnych metodą Dopplera
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami Wynik konkursu
Ikonka
Tytuł zamówienia: Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dla potrzeb medycyny pracy w Poradni Konsultacyjno-Diagnostycznej WOMP CP-L
Ogłoszenie Klauzula konkursu Projekt umowy Szczegółowe warunki konkursu wraz z załącznikami