PORADNIE SPECJALISTYCZNE​

W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi można skorzystać z usług wysoko wykwalifikowanych
i doświadczonych lekarzy wielu specjalności. Świadczą oni swe usługi na podstawie kontraktów z NFZ, jak również na podstawie umów zawieranych z zakładami pracy – w ramach medycyny pracy.

 

 We wszystkich ośrodkach WOMP CP-L działa wiele Poradni Specjalistycznych.

 

Poradnie specjalistyczne w Ośrodku przy ul. Aleksandrowskiej 61/63

 

 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Medycyny Podróży
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej (Poradnia Rehabilitacyjna, Pracownia Fizjoterapii)
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Pracownia USG)

 

Poradnie specjalistyczne w Ośrodku przy ul. Gdańskiej 117a

 

 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej (Poradnia Rehabilitacyjna, Pracownia Fizjoterapii)
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Pracownia USG)

 

Poradnie specjalistyczne w Ośrodku przy ul. Tymienieckiego 18

 

 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej (Poradnia Rehabilitacyjna, Pracownia Fizjoterapii)
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia USG)

 

Poradnie specjalistyczne w Ośrodku przy al. Piłsudskiego 133B (dawniej 135)

 

 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej (Poradnia Rehabilitacyjna, Pracownia Fizjoterapii)
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia USG)