DIAGNOSTYKA​

Usługi diagnostyczne są świadczone w naszych placówkach znajdujących się w Łodzi przy:


1. ul. Aleksandrowskiej 61/63 tel. 0-42 27 21 830

 

2. ul. Gdańskiej 117a tel. 0-42 636 53 55

 

3. ul. Tymienieckiego 18 tel. 0-42 27 97 262

 

4. al. Piłsudskiego 133B (dawniej 135) tel. 0-42 676 05 35

 

Szczegółowy zakres świadczonych usług diagnostycznych podany poniżej zawiera informację o miejscu ich realizacji.

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (we wszystkich ośrodkach 1,2,3,4)

Zakład diagnostyki laboratoryjnej przy ulicy Aleksandrowskiej
Zaświadczenie przynależności do Ewidencji Laboratoriów

HEMATOLOGIA

 

 • Morfologia z pełnym różnicowaniem granulocytów
 • Płytki krwi
 • Retikulocyty
 • OB.
 • Czas protrombinowy (PT, INR)
 • Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)
 • Fibrynogen
 • D-dimery

SEROLOGIA

 

 • Grupa krwi i Rh
 • Odczyn Coombsa PTA
 • Odczyn Coombsa BTA
 • ASO
 • RF (odczyn lateksowy)
 • WR
 • CRP

ANALITYKA

 

 • Badanie ogólne moczu
 • Białko w moczu
 • Glukoza w moczu
 • Próba Addisa
 • Test ciążowy
 • Pasożyty w kale
 • Krew utajona w kale
 • Badanie ogólne kału

BIOCHEMIA

 

 • ALAT
 • AspAT
 • Bilirubina
 • GGTP
 • Amylaza
 • Fosfataza zasadowa
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy
 • Fosfor
 • Wapń w dobowej zbiórce moczu
 • Fosfor w dobowej zbiórce moczu
 • Kinaza kreatynowa (CK)
 • Proteinogram
 • Glukoza we krwi
 • Krzywa cukru ( 2 ozn.)
 • Krzywa cukru ( 3 ozn.)
 • Poziom hemoglobiny glikowanej Hb A1c
 • Choloesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Trójglicerydy
 • Żelazo w surowicy
 • Wiązanie żelaza (TIBC)
 • Mukoproteidy
 • Wapń całkowity
 • Elektrolity (Na,K, Cl)
 • Magnez
 • Fosfataza kwaśna
 • Lipaza

MIKROBIOLOGIA

 

 • Sporal A
 • Sporal S
 • Posiew moczu
 • Posiew wydzieliny z ran, z gardła, z nosa, z oka
 • Posiew nasienia
 • Posiew mleka kobiecego
 • Posiew plwociny
 • Badanie mykologiczne
 • Wymaz z nosa na obecność eozynofilii
 • Badanie w kierunku Nużeńca ludzkiego

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

 

 • Helicobacter pylori
 • Toksoplazmoza IgG, IgM
 • Różyczka IgG, IgM
 • Przeciwciała Hbs
 • Antygen Hbs
 • Przeciwciała HCV
 • Borelioza IgG, IgM
 • HIV Ag/Ab
 • Chlamydia trachomatis IgA, IgM, IgG
 • Chlamydia pneumoniae IgA, IgM, IgG
 • Bordetella pertussis IgA, IgM, IgG

CYTOLOGIA

 

 • Cytologia ginekologiczna

BADANIA TOKSYKOLOGICZNE

 

 • Koproporfiryny w moczu
 • Kwas deltaaminolewulinowy (ALA) w moczu
 • Ołów w moczu
 • Rtęć w moczu

BADANIA HORMONALNE

 

 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • LH
 • Estrogeny
 • Testosteron
 • HCG
 • Prolaktyna

INNE

 

 • Poziom kwasu foliowego
 • Poziom Vitaminy B12
 • Poziom IgA, G, M
 • PSA
 • ANA
 • ANCA
 • AHA
 • CA 125
 • CA 19-9
 • CA 72.4
 • AFP
 • CEA

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Zakład Diagnostyki Obrazowej przy ulicy Aleksandrowskiej

1. Pracownia RTG (ośrodki 1,2)

 

Zdjęcia rentgenowskie:

 

 • Czaszki (pokrywy czaszki, twarzoczaszki, oczodołów, kanału nerwu wzrokowego, kości skroniowej – części skalistej)
 • Układu kostno-stawowego (kręgosłupa, kości ogonowej, czynnościowe kręgosłupa, kośca obręczy barkowej, żeber, mostka, stawów kończyn, miednicy i stawów krzyżowo-biodrowych)
 • Klatki piersiowej
 • Jamy brzusznej (zdjęcia przeglądowe pasażu jelitowego)
 • Zębów
 • Przewodu pokarmowego

2. Pracownia USG (ośrodki 1,2,3,4)

 

Badanie USG:

 

 • Jamy brzusznej
 • Układu moczowego
 • Gruczołu krokowego
 • Jąder i worka mosznowego
 • Gałek ocznych i oczodołów
 • Gruczołu tarczowego (tarczycy)
 • Sutków
 • Narządów rodnych
 • Ciąży
 • Układu kostno-stawowego
 • Ślinianek
 • Zmian powierzchniowych skóry

USG dynamiczne (Doppler):

 

 • Serca
 • Naczyń tętniczych i żylnych kończyn dolnych i górnych
 • Naczyń  tętniczych i żylnych szyjnych

3. Pracownia Spirometrii (ośrodek 1, 2, 3, 4)

 

4. Pracownia badań elektroneurofizjologicznych (ośrodek 1, 3, 4)

 

 • EEG 16-kanałowe
 • EMG – badanie jednego mięśnia metodą koncetryczną
 • badanie przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu + fala F oraz we włóknach czuciowych
 • elektrosymulacja, próba męczliwości jednego mięśnia

5. Pracownia badań czynnościowych układu krążenia

 

 • EKG spoczynkowe
 • EKG z próbą wysiłkową
 • EKG metodą Holtera
 • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (tzw. Holter ciśnieniowy)

DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA (ośrodek 1)

 

 • komputerowe badanie wzroku
 • komputerowe badanie pola widzenia
 • bezdotykowy pomiar ciśnienia śródgałkowego (diagnostyka jaskry)

DIAGNOSTYKA ALERGII (ośrodek 1)

 • testy naskórkowe
 • prick testy

BADANIA PALESTEZJOMETRYCZNE (ośrodek 1)

 

PRÓBA OZIĘBIENIOWA (ośrodek 1)

 

BADANIA AUDIOMETRYCZNE (ośrodek 1,2,3,4)