REHABILITACJA

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze ma podpisaną umowę z Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia rehabilitacyjne. 

Świadczenia te są bezpłatne dla:

 • Pacjentów, którzy złożyli deklarację w WOMP CP-L i uzyskali skierowanie na rehabilitację od lekarza ubezpieczenia społecznego
 • Pacjentów, którzy zgłosili się do WOMP CP-L ze skierowaniem na rehabilitację od lekarza ubezpiecznia społecznego, który nie jest zatrudniony w WOMP CP-L

Świadczenia te realizowne są dla pacjentów na podstwaie skierowania na zabiegi fizjoterapeuteczne oraz na podstawie skierowania na Oddział Dziennego Pobytu.

WOMP CP-L dysponuje specjalistycznym sprzętem i zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę świadczącą usługi w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej.

Usługi rehabilitacyjne realizowane są w ośrodkach przy:

ul. Aleksandrowskiej 61/63 tel. 0-42 27 21 845

ul. Gdańskiej 117a tel. 0-42 636 53 55

ul. Tymienieckiego 18 tel. 0-42 27 97 254

al. Piłsudskiego 133B (dawniej 135) tel. 0-42 27 97 326

Zakres usług:

 • Fizykoterapia:
  • UV
  • IR – SOLLUX
  • Galwanizacja
  • Diadynamik
  • Elektrostymulacja
  • Jonoforeza
  • Prądy interferencyjne
  • Pole elektromagnetyczne
  • Ultradźwięki
  • Fonoforeza
  • Pole magnetyczne
  • Laseroterapia
  • Krioterapia
 •  hydroterapia
  • masaż wirowy kończyn
  • masaż podwodny
  • natrysk biczowy
 • kinezyterapia
  • ćwiczenia indywidualne
  • ćwiczenia grupowe
 • masaż ręczny