Ogłoszenia pozostałe

Logo Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi
Tytuł zamówienia: Zatrudnimy pielęgniarkę
WOMP CP-L w Łodzi zatrudni pielęgniarkę posiadającą kurs kwalifikacyjny/specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa...
Logo Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi
Tytuł zamówienia: Zatrudnimy ortoptystkę
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi zatrudni ORTOPTYSTKI Osoby...