Zatrudnimy pielęgniarkę

WOMP CP-L w Łodzi zatrudni pielęgniarkę posiadającą kurs kwalifikacyjny/specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub środowiskowo-rodzinnego,zachowawczego, opieki długoterminowej przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących lub posiadającą tytuł magistra pielęgniarstwa.

d.maciejewska@wompcpl.eu
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:  42 2721932