O zakładzie diagnostyki obrazowej

Termin badania można wyznaczyć osobiście na miejscu bądź telefonicznie
w godzinach:

MOMP Aleksandrowska 61/63:

poniedziałek – piątek 08:00 – 15:00

MOMP Gdańska 117A:

poniedziałek 08:00 – 15:00
wtorek 08:00 – 15:00

środa 09:30 – 17:00
czwartek 08:00 – 15:00

piątek 08:00 – 15:00

Badania RTG wykonywane są na podstawie skierowań od lekarzy:
POZ
Poradni specjalistycznych

Na podstawie skierowań z jednostek, z którymi podpisana jest umowa

Wynikiem badania jest opis w formie papierowej + płyta CD z danymi obrazowymi. Wyniki można odbierać osobiście, bądź upoważnić do odbioru inną osobę.Wyniki wydawane są jedynie za okazaniem oryginalnego dokumentu tożsamości (DOWÓD OSOBISTY) bądź innego dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL. Osoba upoważniona do odbioru wyników innego Pacjenta musi okazać własny DOWÓD OSOBISTY (bądź inny dokument ze zdjęciem i nr PESEL) oraz upoważnienie do odbioru wyników podpisane przez Pacjenta, którego dotyczą wyniki.

RTG

Jak zarejestrować się na prześwietlenie?

Lekarz zleca wykonanie prześwietlenia w trakcie trwania wizyty. Następnie udajemy się do rejestracji RTG/USG w celu realizacji zlecenia. Należy pamiętać,
że rezerwacja terminu jest możliwa wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęcie oraz numer PESEL.

Skontaktuj się z nami

Rejestracja jest także możliwa pod wskazanymi numerami telefonu:

 

 

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG) – ul. Aleksandrowska 61/63

(42) 27-21-850

 

 

Pracownia  Diagnostyki  Obrazowej – ul. Gdańska 117A

(42) 27-97-154