Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

MOMP Piłsudskiego

budynek womp

 
MOMP-em kieruje i nadzoruje jego działalność kierownik.

W skład MOMP-u wchodzi:

 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • POZ, w skład którego wchodzi:

o Poradnia Lekarza POZ,
o Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ,
o Poradnia (Gabinet) Położnej POZ,

 • Poradnia Okulistyczna,
 •  Poradnia Stomatologiczna,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna,
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
 • Poradnia Dermatologiczna,
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

Do zadań MOMP-u należy realizacja zadań statutowych Ośrodka w zakresie
opieki profilaktycznej nad pracującymi oraz opieki leczniczej nad
pacjentami, którym udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach
zawieranych kontraktów z NFZ, a w szczególności:

w ramach działalności profilaktycznej:

 • wykonywanie badań profilaktycznych pracowników, uczniów, studentów

i doktorantów,

 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe,
 • prowadzeniu ambulatoryjnej rehabilitacji zawodowej,
 • współdziałanie z pracodawcami i organizacjami pracowników w zakresie spraw mających wpływ na stan zdrowia pracowników;

w ramach działalności leczniczej:

 • udzielanie porad lekarskich,
 • odbywanie wizyt domowych,
 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy,
 • udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki,
 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,
 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej oraz zasad promocji zdrowia,
 • właściwe prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej,
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej z działalności MOMP-u.

Świadczone usługi

Ikonka

Punkt pobrań

Ikonka

Narodowy Fundusz Zdrowia

Ikonka

Rehabilitacja

Ikonka

Medycyna pracy

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek

Sobota – Niedziela

8:00 – 18:00

Nieczynne

Skip to content