Deklaracja dostępności Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno–Lecznicze w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilatyczno-Lecznieczego w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści niedostępne
 • filmy nie posiadają pełnej transkrypcji,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF.
 • Pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor
 • Adres: 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63
 • E-mail: sekretariat@wompcpl.eu
 • Telefon: (42) 27-21-900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Aleksandrowska 61/63

Budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem jest podjazd o znacznym nachyleniu wyłożony kostką brukową.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z pacjentem na parterze.  Wewnątrz budynku są windy.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na każdym piętrze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku aktualnie można korzystać z zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku aktualnie  można porozumieć się w polskim języku migowym, jednak dostępna jest ta usługa po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 1824).

Budynek: Piłsudskiego 133b

Budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe wyposażone w automatykę.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z pacjentem na parterze. 

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na każdym piętrze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku  nie ma  zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku aktualnie  można porozumieć się w polskim języku migowym, jednak dostępna jest ta usługa po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 1824).

Budynek zabytkowy: ul. Tymienieckiego 18

Budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Automatyka drzwi wejściowych nie spełnia norm określonych przepisami prawa.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z pacjentem na parterze. 

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na każdym piętrze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku  nie ma  zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku aktualnie  można porozumieć się w polskim języku migowym, jednak dostępna jest ta usługa po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 1824).

Budynek: Gdańska 117a

Budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Brak automatyki drzwi wejściowych.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z pacjentem na parterze. 

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na każdym piętrze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku  nie ma  zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku aktualnie  można porozumieć się w polskim języku migowym, jednak dostępna jest ta usługa po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 1824).

Formularze do pobrania: