KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektor

Izabela Łącka-Kotras
Kontakt: (42) 27 21 900

 

Z-ca Dyrektora

Eliza Kubiak
Kontakt: (42) 27 21 900

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych / Główny Księgowy

Hanna Kucharska
Kontakt: (42) 27 21 904