Konsultacja i diagnostyka

Przychodnia Konsultacyjno-Diagnostyczna

W jej skład wchodzą:
•Poradnia Chorób Zawodowych
•Poradnia Badań Kierowców
•Poradnia Okulistyczna
•Poradnia Otorynolaryngologiczn
•Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
•Poradnia Neurologiczna
•Poradnia Dermatologiczna
•Poradnia Kardiologiczna
•Poradnia Psychiatryczna
•Poradnia Ortopedyczna
•Poradnia Promocji Zdrowia
•Poradnia Chorób Zakaźnych

Przychodnia Konsultacyjno-Diagnostyczna realizuje następujące zadania:

•Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
•Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek
•Prowadzenie działalność diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
•Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy
•Programowanie działań z zakresu promocji zdrowia
•Udzielanie pomocy z zakresu tych zadań
•Udzielania świadczeń zdrowotnych uzupełniających wynikających z odrębnych przepisów.

Wzór skierowania do Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej do pobrania tutaj.

Wzór skierowania do Poradni Chorób Zawodowych do pobrania tutaj.