Utrzymane czystości pomieszczeń w przychodniach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/861461

Numer postępowania WOMPCPL.DTA.3310.ZP.11.2023

Status zamówienia: Ogłoszone

tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji – art.275 pkt.1 ustawy Pzp.

Rodzaj zamówienia: Usługi

Kod CPV: 90900000-6

Realizacja częściowa: nie

Realizacja wariantowa: nie

Kwota wadium: 0