Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych i materiałów eksploatacyjnych do analizatora INDIKO PLUS

Link https://platformazakupowa.pl/transakcja/912298

Numer postępowania WOMPCPL.DTA.3310.1.TP.2024

Status zamówienia: Ogłoszone

tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji – art.275 pkt.1 ustawy Pzp.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Kod CPV: 33696200-7

Realizacja częściowa: nie

Realizacja wariantowa: nie

Kwota wadium: 0