BADANIA UCZNIÓW

ZAPROSZENIE DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Łodzi zaprasza kandydatów do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych,uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na badania profilaktyczne, które można wykonać w następujących lokalizacjach:

– Łódź ul. Aleksandrowska 61/63 tel. 42 2721803 lub 42 2721 810

– Łódź ul. Gdańska 117a tel. 42 6365355 lub 42 6367627

– Łódź ul. Tymienieckiego 18 tel 422797280 lub 42 2797250

– Łódź Al. Piłsudskiego 133B tel. 42 2797325 lub 42 6749961