Program profilaktyki nowotworów skóry

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W ŁODZI

ZAPRASZA

do udziału w projekcie pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego w WOMP CPL Łódź”

Projekt realizowany jest w ramach Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego i finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

Działania skierowane do osób spełniających wymogi wieku aktywności zawodowej, które stwierdzą potrzebę badania skóry

Zamieszkujących powiaty: m. Łódź, zgierski, łódzki wschodni

Osoby w wieku 40-64 lat – spełniające wymogi wieku aktywności zawodowej, osoby w wieku 18-39 – spełniające wymogi wieku aktywności zawodowej, które będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza POZ związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion.

W RAMACH PROJEKTU PROWADZONE BĘDĄ MOŻNA SKORZYSTAĆ Z:

  1. Warsztatów edukacyjnych

Skierowane są do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego, w tym zwłaszcza osób w wieku 40-64l., które stwierdzą u siebie potrzebę badania skóry. Prowadzący warsztat udzieli konsultacji i porady edukacyjnej wyjaśni m.in. negatywne skutki opalania i korzystania ze sztucznego promieniowania UV–solarium, wskaże sposoby zmniejszenia ryzyka zachorowania, wskaże zalecenia WHO dot. ekspozycji na promieniowanie UV (słońce, solaria),udzieli szczegółowego instruktażu samobadania skóry adekwatnie do wieku, płci i czynników ryzyka, udzieli informacji nt. dostępności programów profilaktycznych na terenie województwa łódzkiego.

  1. Badania POZ oraz konsultacje dermatologiczne

Konsultacje dermatologiczne dermatoskopem oraz wideodermatoskopem dla:

 osób w wieku 18-39 lat – lekarz POZ przeprowadza banie wstępne. W przypadku zidentyfikowania podejrzanych zmian skórnych pacjent zostanie skierowany na konsultację dermatologiczną wraz z badaniem dermatoskopem.

osób w wieku 40-64 lat (nie wymagane jest skierowanie od lekarza POZ) w ramach konsultacji zbadane zostaną wszystkie znamiona. W przypadku zidentyfikowania podejrzanych zmian skórnych, w tym nowotworowych, dermatolog skieruje pacjenta do dalszego leczenia (chirurg-onkolog).

Jeden uczestnik Programu otrzyma świadczenie wyłącznie raz w ciągu realizacji programu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie: 

WOMP CP-L w Łodzi
tel. 42 27 21 914, 530 966 504, zapisy od poniedziałku do piątku,

 w godz. 9.00 -15.00