Zdrowe ciało – zdrowy duch

Informację o projekcie “Zdrowe ciało – zdrowy duch”
Harmonogram projektu “Zdrowe ciało – zdrowy duch”
Harmonogram projektu na rok 2023 “Zdrowe ciało – zdrowy duch”

Zapraszamy uczestników programu
„Zdrowe ciało – zdrowy duch” na spotkania z ramach pacjenckiej grupy
wsparcia
.

Miejsce spotkań:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi, ul. Aleksandrowska 61/63.

Spotkania poprowadzi dietetyczka Anna
Sikorska-Prykowska.

Harmonogram spotkań:

Grudzień

Temat: Jak wspierać
proces zmian nawyków żywieniowych, żeby osiągać zamierzone efekty.
Termin: 9.12.2022r., godz. 10.00

Styczeń

Temat: Sytuacje
trudne w procesie odchudzania, jak sobie z nimi radzić.

Termin:
20.01.2023r., godz. 10.00

Luty

Temat:
„Wpływ stresu na proces odchudzania”

Termin:
24.02.2023r., godz. 10.00

Marzec

Temat:
Jak zmienić nawyki żywieniowe, by nie marnować żywności”

Termin:
16.03.2023r. godz. 10.00

Kwiecień

Temat:
„Dieta a sen”

Termin:
21.04.2023r. godz. 10.00

Czerwiec

Temat:
Wpływ diety na kondycje skóry”

Termin:
15.06.2023r. godz. 10.00

Lipiec

Termin:
11.07.2023r. godz. 10.00

 

Wrzesień

Temat:
Dieta a dobrostan psychiczny”

Termin:
19.09.2023r. godz. 12.00

Październik

Temat:
„Dieta a aktywność fizyczna”

Termin:
13.10.2023r. godz. 10.00

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE
W ŁODZI 
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „ZDROWE CIAŁO – ZDROWY DUCH”

Projekt realizowany jest w ramach Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego i finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. (umowa nr. RPLD.10.03.01-10-A019/22).

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

  • z terenu województwa łódzkiego,
  • w wieku powyżej 50 roku życia (wiek aktywności zawodowej),
  • ze zdiagnozowaną  chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,
  • które w ciągu 6 m-cy przed przystąpieniem do programu nie korzystały i zadeklarują, że
    w trakcie uczestnictwa w programie nie będą korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej dot. tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania, finansowanych
    z innych środków publicznych, w tym: NFZ, ZUS, KRUS, EFS w innym projekcie dotyczącym rehabilitacji w ramach Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców woj. łódzkiego lub Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców woj. łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy”, budżetu JST w innym programie polityki zdrowotnej.

W RAMACH PROJEKTU KAŻDY PACJENT OTRZYMA NASTĘPUJĄCE WSPARCIE:

Krok 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – wystawienie zalecenia do udziału w projekcie.

Krok 2. Kwalifikacja do Programu – I porada rehabilitacyjna.

Ostatecznej kwalifikacji pacjenta do Programu dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub magister specjalista fizjoterapii udzielający porady rehabilitacyjnej. Podczas wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, uwzględniający m.in. takie aspekty jak zakres niesprawności/zaburzenia, stosowane dotychczas metody leczenia i rehabilitacji, zażywane leki, rodzaj stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego, informacje o wykonywanej pracy zawodowej, nawykach ruchowych, aktywności fizycznej i wykonuje odpowiednie badanie przedmiotowe (wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu – zakres i miejsce występowania bólu).

Krok 3. Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej – zabiegi fizjoterapeutyczne.

W ramach Programu pacjent odbędzie cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej. Lekarz/ magister specjalista fizjoterapii może wystawić pacjentowi zlecenie na maksymalnie 5 zabiegów dziennie wykonywanych podczas 15 wizyt terapeutycznych zrealizowanych maksymalnie w ciągu 28 dni. Rodzaj zlecanych zabiegów fizykoterapeutycznych u  poszczególnych pacjentów jest ustalany każdorazowo w oparciu o wskazania.

Krok 4. Warsztaty psychoedukacyjne

Uczestnik Programu weźmie udział w dwóch indywidualnych warsztatach psychoedukacyjnych (każde spotkanie trwające min. 60 minut). Warsztaty psychoedukacyjne prowadzone będą przez: dietetyka (1 spotkanie) i psychologa (1 spotkanie prowadzone w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne).
Każdorazowo zakres tematów będzie ustalany po uwzględnieniu specyficznych potrzeb (preferencji) zgłaszanych przez uczestników warsztatów podczas ich trwania.

Krok 5. Końcowa konsultacja – II porada rehabilitacyjna

W ciągu ok. 2 tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłasza się na końcową poradę lekarską. Podczas końcowej konsultacji ponownie zostają ocenione czynniki ryzyka tj. wskaźnik masy ciała, deklarowany poziom aktywności fizycznej. Zmiana nasilenia czynników ryzyka może świadczyć o skuteczności zastosowanej interwencji.

Krok 6. Ocena skuteczności Programu – III porada rehabilitacyjna

Po ok. 3 miesiącach od końcowej konsultacji – II rehabilitacyjnej porady lekarskiej pacjent zgłasza się na wizytę u beneficjenta realizującego Program, która ma na celu ocenę skuteczności zastosowanych wcześniej interwencji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo:
WOMP CP-L w Łodzi
tel. 42 27 21 914, 505 511 566, zapisy od poniedziałku do piątku,
w godz. 9.00 -15.00
email: rehabilitacja50plus@wompcpl.eu