Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi ul.Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Przedmiotem postępowania konkursowego są świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik nr 1a do SWKO
Załącznik nr 1b do SWKO
Załącznik nr 1c do SWKO
Załącznik nr 2 do SWKO
Załącznik nr 3 do SWKO projekt umowy
Załącznik 1a, 1b, 1c do umowy

Wyjaśnienie do konkursu

Wynik konkursu